Endret: 14 aug 2020     Opprettet: 24 feb 2019

Reglement for sol- og innsynsskjerming i Grenselunden eierseksjonssameie

Vedtatt av styret i sameiet 22.02.2019. Oppdatert med folietype og krav i ettertid. (sist revidert 13. august 2020)

Generelt
Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for egen installasjon både utvendig og innvendig. Det gjelder både installering, betaling, eventuell reklamasjon, vedlikehold og eventuell skade påført en selv, sameiet eller andre under installering eller senere. Utvendig skade på bygningene skal meldes til styret omgående.

Ved anskaffelse og montering skal det vedtatte reglementet for sol- og innsynsskjerming følges. Sameiets hovedleverandør er Solskjermingsgruppen. Med unntak av glasstak kan annen leverandør benyttes.

Utvendig for alle leiligheter

  • Screen for vindu og utvendig persienne er godkjent for alle leilighetene.
  • Screen skal ha duk fra Serge type 70818. (Grå-svart) eller tilsvarende.
  • All synlig aluminium utover persiennelameller skal lakkes i RAL-kode 7043 (Mørk grå).
  • Lamellfarge på persienner skal være: DB702 (grå jern) eller tilsvarende.
  • Parasoll er kun tillatt dersom den er festet i parasollfot på minimum 30 kg.
  • Parasoller skal ha farge mørk grå eller tilsvarende.
  • Parasoller skal kun være oppslått under tilsyn og skal ikke gå ut over egen balkong eller terrasse.
  • Markiser er ikke tillatt.
  • Det er kun tillatt med folie som skjerming for balkongglass. Det er en type folie som er forhåndsgodkjent av styret og den er: 3M Haze 5525-314.

Innvendig alle leiligheter
Innvendig solskjerming kan seksjonseier velge selv.

Tillegg for alle øverste balkonger og toppleiligheter
Glasstak over balkongdør med maks bredde på 2.0m og maks utfall på 0.8m er tillatt for de øverste balkongene og toppleilighetene. Dette må bestilles via Solskjermingsgruppen.

Spesielt om markiser
Bygningsmessige utredninger har vist at sameiet ikke har forsvarlige innfester for markiser i fasaden. Markiser er derfor inntil videre ikke tillatt noen steder i sameiet.

Annet
Den enkelte seksjonseier kan med særskilt begrunnelse søke styret om dispensasjon fra dette reglementet. Skjerming langs balkongglass, større balkongtak og/eller innglassering av balkong samt alternativ markiseløsning er en så omfattende bygningsmessig og estetisk problemstilling at unntak fra reglementet må fremmes som egen sak på sameiermøte. 

 

Farger

Serge type 70818
Serge 70818
 

 

 

DB702
DB702
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL7043
RAL7043