Endret: 3 mar 2019     Opprettet: 30 nov 2018

Rask innføring for gulvvarmeanlegget som er levert.

Normal temperatur for parkett gulv er 24-26 grader. Dette styres av en romtermostat som henger på veggen og føler luften i rommet. Normal innstilling er 15-25 grader. Her må hver enkelt føle seg litt frem da folk er forskjellige mtp temperatur.

Gulvvarmen skal tilfredsstille romtemperaturen i rommet og dessverre ikke kalde føtter som ved bruk av elektrisk gulvvarme. Gulvvarmen varmer gulvet til innstilt verdi f. eks 24 grader på romtermostat. Når temperatur i rommet blir 24 grader så skrur gulvvarmen seg av. Da kan det gå noen timer før anlegget kjører tempen tilbake til 24 grader. I mellomtiden så kan det være at gulvet har blitt kaldt igjen og dette er helt normalt. Anlegget kjører i gang når temperaturen går under innstilt verdi.

På bad så er det levert romtermostat med gulvføler, det er da viktig at denne stilles høyere en resterende rom.

Det er samme temperatur på varmtvannet som går gjennom rørene typisk rundt 35 grader på bad og andre rom. Normal temperatur på badet er som i de andre rommene 24-26 grader som er innenfor normalen. Siden det er flis på badet så kan det være tilfeller der det er 26-27 grader da varme overføres lettere gjennom flis.

Her er det mange som tror de kan få 35 grader på gulvet fordi innstilling på romtermostat kan stilles til 35. Det er ikke mulig. Stiller dere høyere enn 30 vil i praksis varmesløyfen alltid stå åpen.

Dette er et energieffektiv anlegg som maks leverer rundt 27 grader på gulv etter litt transmisjonstap gjennom flytsparkel og parkett/flis. Dette kan ikke sammenlignes med elektrisk gulvvarme på bad som vanligvis kan stilles på 35-37 grader. Håper dette gir mer forståelse av hvordan gulvvarmen fungerer i Grenselunden.

Et eksempel er om disse boligene var levert med radiatorer så ville varmen i all hovedsak vært ved fasade/vindu. Der varmen stiger opp for så å falle ned når den beveger seg innover i rommet for å ta kaldras fra fasade/vindu. Med radiator så kan man tilfredsstille romtemperaturen men du vil fortsatt ha kald parkett som du går på.

En annen ting som må nevnes er at seksjonseiere bør gjøre seg kjent med ventilasjonsanlegget sitt. Dette kan stilles opp og ned i temperatur fra 15 til 21 grader samt at du kan velge å skru av og på varmeelementet. Hvis det er satt på 21 grader, men varmeelementet er av, så får du kald luft rett inn i leiligheten. For vinterstid anbefaler vi at normal innstilling er 21 grader med varmeelementet på. Eiere kan stille inn på viftehastighet selv, men normal innstilling er "Min".