Endret: 30 nov 2020     Opprettet: 14 nov 2018

Ofte stilte spørsmål

Informasjon som er godt å vite om leiligheten og sameiet.

Viscenario

Hvor finner jeg FDV (Forvaltning, Drift & Vedlikehold), med andre ord boligpermen?
Opprinnelig eier har fått tilsendt en epost med brukernavn og passord fra Viscenario (info@viscenario.com). Ved eierskifte må tidligere eier overføre konto til ny eier.

Hvis problemer med pålogging, ta kontakt med beate(at)viscenario.no . URL for å finne boligpermen digitalt er https://product.viscenario.com/users/login eller last ned appen Viscenario til nettbrett, logg inn med din epost adresse og passordet du har fått av info@viscenario.com.

Hvordan reklamere på feil i leiligheten?
Alle henvendelser til byggherre eller entreprenør skal rettes via e-post til service@seltor.no

Ved salg av leiligheten i sameiet må boligdokumentene overføres til ny eier i Viscenario, det vil si overføre tilgang til Viscenario til ny eier.

 

Brann

Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne?
Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning. 

Gi brannvesenet en orientering når de kommer. Si fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av bygningen

Les nøye over orienteringsplanen som står ved inngangsdørene til blokken, eller FDVen.

Kan sprinklerhodene løses ut i leiligheten?
Sprinkler løses ut ved høy temperatur, og kun det sprinklerhodet som blir utsatt for den høye temperaturen, ikke alle på en gang. Den utløses ikke ved røyk.

Sprinklene kan også utløses ved slag mot eller berøring av sprinkelhode. Sjekk derfor hvor sprinklerhodene er før du gjør noe som kan komme i nærheten, og vis forsiktighet.

Hva gjør jeg hvis jeg uheldigvis løser ut sprinkelhode ved slag eller berøring?
Om sprinklene utløses, vil brannalarmen varsle Oslo Brann- og redningsetat automatisk. Hvis det er tilfelle, kontakt styret. Brannvesenet vil ved ankomst stoppe vanntilførselen, dersom det ikke brenner.

Kan jeg beskytte sprinkelhodet?
Ja, det finnes flere mulige leverandører. Ahlsell selger en type som kan benyttes. Enkelt å montere selv.

Hva gjør jeg hvis brannvarsleren i leiligheten går?
Se side: https://grenselunden-sameie.no/7868/praktisk-informasjon/funksjon-betjening-av-brannalarm-i-grenselunden

Hvordan utløses brannalarmen?
Brannalarmen utløses ved røyk på røykdetektorer, eller når sprinkler utløses. Det er sentralt anlegg som gjør at alle leiligheter varsles ved brann. Alarmen kan kun slås av på sentralt brannalarmpanel plassert i oppgang i 1. etg. Bare ved ombygging anbefales det å tildekke brannvarslerne som er plassert i himlingen. De må ikke tildekkes når det ikke er noen i leiligheten, eller når noen sover i leiligheten. 

 

Garasje

Innkjøringsport, hvordan åpnes den?
Den åpnes ved bruk av håndsender eller nøkkelbrikke. Hvis du ikke kjører igjennom porten, så vil den lukkes automatisk. Ved utkjøring fra garasjen åpner porten seg automatisk.

Innkjøringsport, er det mulig å kjøpe ekstra håndsender for å åpne porten?
Ja, ta kontakt med styreleder i garasjesameiet.

Innkjøringsport, den fungerer ikke?
Ta kontakt med styreleder i garasjesameiet.

Jeg har EL-bil, hvor avleser jeg strømmen?
Ladestasjonene kan avleses separat, og det er mulighet for fjernavlesning. For mer informasjon, se side: https://grenselunden-sameie.no/7868/praktisk-informasjon/autentisering-pakrevd-for-a-bruke-elbil-ladere

 

Fellesområder og kjellerboder

Hvis heisen ikke fungerer?
Ta kontakt med styreleder. Husk at heisdøren ikke må holdes åpne mot ‘sin vilje’, og automatiske dører må ikke holdes åpne mot sin vilje.

Boder i kjeller
Det anbefales å løfte opp pappkasser og annet 2-3 cm fra gulvet og ikke plassere gjenstander helt inntil yttervegg av betong – dette for å hindre at lagret utstyr skal bli fuktig. 

  • Ikke tildekk samtlige vegger i kjellerbod, da det vil forhindre sirkulasjon av luft. 
  • Det er ikke tillat å lagre brannfarlige gjenstander i bodene 
  • Det anbefales ikke å lagre verdigjenstander i bodene. 

Hvilket bodnummer & parkeringsnummer har jeg?
Bodene er merket med leilighetsnummer. Nummer på parkeringsplass er tildelt ved overtakelsen. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med styreleder i garasjesameiet.

 

Selve leiligheten, endringer etc.

Hvordan kan vi få tak i flere nøkler til leiligheten eller fellesarealer?

- Nøkler til leiligheten kan dere kopiere selv hos en nøkkelforhandler.

- For fellesområdet trenger du en nøkkelbrikke. For mer informasjon kan dere se på side: https://grenselunden-sameie.no/7868/praktisk-informasjon/om-brikkesystemet-i-sameiet

 

Ettermontere nøkler til balkongdører?
Det er mulig å montere innvendig sylinder(nøkkel) eller innvendig/utvendig sylinder. Dersom en ønsker å bytte i ettertid må hele vridersettet byttes. Ta kontakt med låsleverandør. 

Postkasse- og dørskilt
Se side: https://grenselunden-sameie.no/7868/bestilling-av-postkasse-og-dorskilt

Jeg skal bygge om og trenger adresser til leverandører som kan supplere det som allerede er i leiligheten.
- Se adresseliste i FDV
- Sjekk med styret i sameiet hva som er tillatt å gjøre endringer på

Vedlikehold

Hyppighet 

Rengjøre slukrenne/sluk balkong & bad 

Hver måned 

Rengjøre til- og fraluftsventiler, og filter i avtrekkshette.

Se FDV for vedlikeholdsinstrukser 

2-3 måned 

Parkett 

Se FDV 

Bytte filter på ventilasjon. 

Årlig 

Rengjøre ventilasjonsaggregat. 

Årlig 

 

Det er mørke flekker på veggen (heksesot), hva gjør jeg? 
I nye eller nyoppussede leiligheter kan det komme "klebrig sot" på overflater, gjerne på vinterstid. Dette fenomenet kalles heksesot, eller kjemisk sverting. Pass på jevnlig god utluftning, og unngå bruk av stearinlys første året. Heksesot rengjøres med fettløsende rengjøringsmidler. Sørg for god ventilasjon og unngå direkte kontakt med flaten.

Boring i vegg/tak
Entreprenør har informert oss om at boring opptil 40mm er ok.

Standardfarge
Fargekoden for standard hvitfarge som er brukt på prosjektet er: NCS 0502-Y

Toalett
Det er membran bak flisene. Det anbefales ikke å ødelegge membranen ved å skru igjennom den. 

 

Varme og ventilasjon

Hvordan stiller man varmen?
Leilighetene er tilknyttet et fjernvarmeanlegg, og oppvarming skjer med vannbåren varme til sløyfer i gulvet i leiligheten. I de ulike rommene er det en termostat på vegg hvor en kan stille inn temperaturen. Anlegget vil ikke oppnå høyere temperatur enn 26/27 grader på gulv grunnet uttørking av parkett. Dette i henhold til parkettleverandør.

For mer informasjon, se side: https://grenselunden-sameie.no/7868/praktisk-informasjon/rask-innforing-for-gulvvarmeanlegget-som-er-levert

Det er for dårlig luft – hvordan får vi mer luft
Det er et ventilasjonsanlegg per leilighet som tilfører luft i oppholdsrom, og trekker luften ut på kjøkken og bad.

Anlegget er balansert slik at leiligheten tilføres like mye luft som trekkes ut. Om det oppleves at det er for lite luft; 

  • Sjekk at ventiler ikke er tildekket 
  • Sjekk at det er åpning mellom terskler og dørblad 
  • Ventilasjonsanlegget er innregulert før overtagelse, og det anbefales ikke å justere på ventiler. 
  • Ved ønsket økt ventilasjon (dusjing, selskap etc.) kan aggregatet enkelt settes i posisjon «max» i styrepanelet, se i FDV. 
  • Avtrekk på kjøkken skrues på ved å skru på bryter ved ventilator. Det er lite lyd, da viften er integrert i aggregat. Ved bruk av ventilator på kjøkken vil aggregatet gå til «max» for å tilføre nok luft inn, og forbedre effekten i ventilator. For å få god effekt på avtrekket på kjøkkenet, bør denne skrus på i god tid før man starter med matlagning. 

Det er viktig at ventiler ikke stenges eller hindres.
Ventilasjonen er innstilt i henhold til forskriftskrav, og hvis en til- eller fraluftsventil blokkeres, kan det bli ubalanse i anlegget, og man kan risikere over- eller undertrykk i leiligheten og heksesot/sotstriper på vegger og tak. Til- og fraluftsventiler bør støvsuges og rengjøres jevnlig for å forhindre redusert kapasitet og smussflekker rundt ventilene

Der det er integrert kjøle-/fryseskap, er det ventiler over og under som skal sørge for at baksiden av kjøl/fryseskap er ventilert. Disse ventilene bør også rengjøres jevnlig. 

Det er normalt at det oppstår «sorte ringer» rundt ventiler -spesielt ved innflytning pga støv fra møbler etc. Dette er støv fra sekundærluften som klebrer seg til overflaten rundt ventiler, vanlig renhold bør inkludere rengjøring rundt avtrekk/tilluftsventiler

Bruksanvisning for ventilasjonsanlegg i leiligheten følger som en del av FDV.

Knust rute, hva gjør jeg?
Ta kontakt med (lokal) glassmester.

Hvor får jeg tak i tekniske tegninger?
Ta kontakt med styret. Årsaken til at de ikke er lagt ved i FDV er at det er svært mange tegninger, og kreves god kjennskap til tegningene for å finne frem til det en søker etter.

 

Strøm og vann

Hvor er stengekran for vann?
I leiligheten vil du finne et rørfordelerskap som kan åpnes med skrutrekker. I de fleste leiligheter er dette skapet plassert i gangen. Der finner du avstengingsventiler for kaldt og varmt vann.

Hvor leser vi av forbruksvann?
Sameiet leser av forbruksvann (kaldt og varmtvann) automatisk, og fordeler kostnad ut ifra forbruk.

Hvor leser vi av forbruket på gulvvarmen?
Sameiet leser av forbruket automatisk, og fordeler kostnad.

Hvor finner vi sikringsskapet?
Sikringsskapet er plassert inne i hver leilighet, i bod eller gang. I sikringsskapet vil det ligge en kursbeskrivelse, en jordfeilinstruks, en risikovurdering og et egenkontrollskjema.

Hvordan leser vi av strøm?
Strømforbruk fjernavleses, men kan også leses av manuelt på måleren i underfordelingen i trapperommet. Bruk nøkkel til fellesareal for å åpne skapet. Strømskapet åpnes ved å vri nøkkel til høyre, dytte inn døren, vri nok en gang til høyre.

Komfyrvakt, hvordan fungerer den?
Ved høy temperatur på platen kobles strømmen ut. Den kobles inn igjen ved å trykke på komfyrvakten. Se FDV for ytterligere informasjon, eller se side: https://grenselunden-sameie.no/7868/praktisk-informasjon/komfyrvakt