Endret: 14 okt 2019     Opprettet: 5 nov 2018

Guide for vannbåren varmesystem

Har du problemer med å få varme i gulvet. Følg denne prosedyren.

1) Ta av lokket/døren til rørskapet(fordelingsskapet).

2) Sjekk at master koblingsboks (Avbildet på «Figur 1 - Master koblingsboks») til gulvvarmesystemet responderer på endringer i temperaturjustering på de ulike termostatene. Det vil si at du får rødt lys i tilhørende rom når du skrur termostaten opp. F.eks. at du skrur termostat i gang opp, da vil lys for sløyfe til gang lyse. Hvis dette ikke fungerer, må du sjekke at romtermostat er på og har batteri som fungerer. Se «Figur 2 - Romtermostat», «Figur 3 - Sjekk om termostat er på» og «Figur 4 - Sjekk om romtermostat har batteri» for mer informasjon.

Figur 1 - Master koblingsboks

 

Figur 2 - Romtermostat

 

Figur 3 - Sjekk om termostat er på

Termostat er på hvis bryteren står ved siden av sol-symbolet.

 

Figur 4 - Sjekk om romtermostat har batteri

Hvis batteri må byttes vil det blinke rødt i lys for den aktuelle termostaten i stedet for å lyse kontinuerlig.


3) De ulike varmesløyfene skal være markert på boksen og det vil lyse et rødt lys når varmen økes i sløyfen. Hvis alt med styringen fungerer riktig og du ikke får noen respons. Husk at hvis du til nå har oppdaget en feil, så tar det tid før varmen kommer. Vannbårent varmesystem bruker tid på å varme opp rom/leilighet.

4) Hvis du etter en stund fortsatt ikke har varme, så skyldes dette enten at det er luft i røranlegget, eller at en ventil til en rørsløyfe har hengt seg opp. Det er vanlig på nye anlegg siden vannet vil gi fra seg luft i starten.

5) Har du vannsirkulasjon i alle sløyfene, men ikke varme, da bør systemet luftes ut på fordelingsstokken i rørskapet i leiligheten. Det er forøvrig omtalt i FDV-dokumentasjonen til leiligheten.

 

For å sjekke systemet gjør du som følger:

Skru først opp alle termostatene i leiligheten til maks. Dette for å få åpnet alle sløyfene. Det er aktuelt for både lufting og sjekk av solenoider og strupeventielr. Du kan sjekke at sløyfene er åpen ved å se på solenoiden til den aktuelle sløyfen. Når den grå toppen er nede, er sløyfen lukket. Se «Figur 5 – Lukket (til venstre) og åpen (til høyre) solenoide» for hvordan det ser ut.

Figur 5 – Lukket (til venstre) og åpen (til høyre) solenoide

 

Sjekk så at du har vannmengde i alle sløyfene. Se «Figur 6 - Sløyfe til venstre sirkulerer ikke vann. Den til høyre sirkulerer vann (ca. 2L/min)» for å se hvordan du kan sjekke at det sirkulerer vann i de ulike rørsløyfene.

Figur 6 - Sløyfe til venstre sirkulerer ikke vann. Den til høyre sirkulerer vann (ca. 2L/min)

 

Hvis alle solenoidene åpner som normalt og alle sløyfene sirkulerer vann, så skal anlegget fungere som normalt. Hvis en sløyfe ikke sirkulerer selv om en solenoide er åpen, så kan det være at du må vri litt på strupeventilen for kretsen. I så fall vrir du litt frem og tilbake (til samme posisjon) på strupeventilen. Se «Figur 7 - Strupeventil» for hva du skal vri på. Hvis mengdeindikatoren nå indikerer vannsirkulasjon fungerer sløyfen som normalt igjen.

Figur 7 - Strupeventil

 

Fungerer alt så langt, er det ikke sikkert du behøver å lufte. Er det behov for lufting følger du punktene under.

På de to fordelingsstokkene sitter det luftuttak i enden. (ulik løsning i de forskjellige leilighetene, se Figur 8 - Fordelingsstokk med lufteuttak eller Figur 9 - Lufteventil og nøkkel for de ulike løsningene)

Løsne toppen på disse.

Figur 8 - Fordelingsstokk med lufteuttak

 

Figur 9 - Lufteventil og nøkkel

 

Du skal bruke den ene toppen som nøkkel til lufteventilen. Se Figur 10 - Lokk satt på lufteventil.

Figur 10 - Lokk satt på lufteventil.

 

Vri lufteskruen mot klokken for å lufte. Du vil høre at det siver ut luft. Det vil også komme ut vann (gjerne skittent vann). Når det ikke kommer ut mer luft er du ferdig. Ha et håndkle i nærheten. (På nye anlegg kan det være at lufting må gjentas på nytt etter noen uker.) Problem med luft kan vare i opptil ett år.

Figur 11 – Luftventil med ventil

De av dere som har en lufteventil slik som på Figur 11 – Luftventil med ventil trenger dere bare å vri på Balofix-ventilen. (Den svarte venderen) for å lufte. Lukk ventil når du ikke hører at det siver luft ut.

 

Merk at det tar tid før temperaturen øker da betongen i gulvet må varmes opp osv.

Får du problemer så ta kontakt.