Endret: 2 jan 2019     Opprettet: 30 nov 2018

Funksjon/Betjening av brannalarm i Grenselunden

Dersom brannalarmen går skal vinduer og dører lukkes, leiligheter og blokker forlates og folk gå til et trygt sted utendørs.


Hvis noen skulle løse ut brannalarmen i sin leilighet og det ikke er reellt, så må man gå ned til brannsentral plassert ved inngangen til de ulike trappeoppgangene for å nullstille alarmen. Hvis man ikke gjør dette, vil brannvesenet rykke ut og vi må betale gebyr for falsk utrykning.

 

Funksjon forsinket alarm i leilighet:

Anlegget er programmert med 3 minutter leilighetsforsinkelse med lokal alarm (T1). Dette betyr at utløst alarm i leilighet kun varsler i aktuell leilighet i 3 minutter. I dette tidsrommet må beboer ta seg ned til brannsentral eller betjeningspanel og stoppe alarmen (Rød knapp). Da stopper sirener i leiligheten og beboer får nye 5 minutter til å lufte ut eventuell røyk i leiligheten.

Før denne tiden går ut må beboer igjen ned til sentralen å tilbakestille systemet. Dette gjøres ved å trykke GRØNN knapp.

Om beboer ikke stopper lyden i egen leilighet / kvitterer alarmen med rød knapp innen 3 minutter, eller om beboer ikke tilbakestiller etter de neste 5 minuttene starter full evakuering av blokken.

Da stopper heisene i alle oppganger, rømningsdører i garasjen låses opp og brannvesenet varsles automatisk.

 

Funksjon direkte alarm:

Detektor, sprinkel eller manuell melder utløst i garasje eller fellesarealer vil starte umiddelbar evakuering og overføring til brannvesen. Blokkene er seksjonert slik at det kun evakueres aktuell blokk, mens alarm i garasje evakuerer alle blokkene.