14 nov 2018

Avfallshåndtering

Viktig informasjon om avfallshåndtering i sameiet

Container som er markert med rød ring er sameiet sin og kan brukes til å kaste det dere vil nå i innflyttingsfasen.

 

Husholdningsavfall skal inntil videre plasseres i containerne på nordøstsiden av A-blokken (i retning Fyrstikktorget). Det er ikke tillatt å plassere avfall utenfor containerne. Det handler om både helse, miljø og sikkerhet for beboerne og naboene og regelverket til renovasjonsetaten. Se alltid etter om det er ledig plass i en annen container enn den som er nærmest deg. Bidra til å skape et godt bomiljø!

Avfall som ikke er ordinært husholdningsavfall, skal leveres av den enkelte beboer til kommunens gjenbruksstasjoner. Elektroavfall kan også leveres til elektrobutikker. Nærmeste gjenbruksstasjon er Kampen minigjenbruksstasjon 1,7 km fra sameiet. Haraldrud gjenbruksstasjon har større mottakskapasitet og lengre åpningstider og ligger kun 5,2 km fra sameiet.

Styret vil i ekstraordinære situasjoner, som ved innflytting, få anskaffet ekstra container. Det vil bli informert om dette spesielt. For øvrig må ovennevnte følges.

Bruken av midlertidige containerne ved blokk A vil være nødvendig frem til nabosameiet FY17 er ferdig høsthalvåret 2019. Det vil da komme permanente Molok-brønner for avfallshåndtering på motsatt side av A-blokka.

Styret