14 feb 2021

Info om energimålersystemet

Fra 1. januar 2021 vil energimålersystemet offisielt starte sine målinger. Dette vil gjøre at hver leilighet får sin egen avregning av A-konto for energi fremover. Vi vil gjøre første avregning mot faktisk forbruk etter 6 måneders drift og deretter en ny avregning etter ett års drift. Først etter ett år vil alle leiligheter gå over til individuell A-konto-plan med en årlig avregning. Du vil derfor ha samme A-konto-beløp frem til seksjonen får sin individuelle A-konto-profil og vil få igjen eller betale ekstra basert på avviket mot nåværende A-konto-beløp.

Alle seksjonseiere skal nå ha fått sin egen bruker på https://www.istaonline.no/ Ta kontakt med styret hvis du ikke har fått tilgang.

Inne i ista sin portal er det en bruksanvisningen som du får opp ved å klikke på "Brukerhåndbok" øverst i høyre hjørne. Vi anbefaler også å bytte passord etter førstegangs pålogging.

Når du er innlogget kan du enkelt følge med på forbruket ditt, sammenligne med tidligere perioder og anleggets gjennomsnitt. Du vil også etterhvert kunne hente ut avregningene dine fra dokumentarkivet. Send e-post til support (at) ista.no om du har spørsmål eller trenger hjelp til ista sin portal. Husk å inkludere anleggsnummer og leilighetsnummer når du tar kontakt med de.

 

Energimålerne registrerer forbruk både på tappevann (ordinært varmtvann til dusj og servanter) og vannbåren varme. Begge disse vannkildene varmes opp via fjernvarme og vil derfor ha samme energipris.

I ista sitt system er tappevann registrert i kubikkmeter [m^3] og energi fra vannbåren varme i kWh. Det er også en temperaturmåling for tappevannet slik at forbruket for tappevann blir omregnet til energi.

Enn så lenge mangler funksjonalitet for anleggets gjennomsnitt i portalen på nett, men i appen fungerer dette som normalt. Appen heter ista DK Forbrugsovervågning

Styret vil overvåke forbruket nå i starten slik at styret kan varsle de seksjoner som har et energiforbruk som er unormalt høyt.

 

Alt tap som er i systemet, altså avviket mellom registrert forbruk og faktisk forbruk, fordeles mot energibrøk og vektes deretter mot forbruk. Energibrøk for tappevann er 45% og gulvvarme er 55%. Dvs. at 55% av tapet i systemet vil kobles mot forbruk for vannbåren varme og deretter vektes mot faktisk forbruk. Seksjoner med høyt forbruk vil måtte dekke en større andel av tapet.

 

Du som beboer vil kun betale for ditt eget energiforbruk. (inkl. din andel av systemtapet)