Endret: 27 nov 2018     Opprettet: 26 nov 2018

Nummerering av leilighetene

Informasjon om leilighetsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer.

Det er tre ulike nummer som benyttes på leilighetene i sameiet

  • leilighetsnummer
  • bruksenhetsnummer/bolignummer
  • seksjonsnummer

Det er viktig at eiere og beboere vet forskjellen og ikke endrer nummeret som står på eller ved inngangsdørene til leilighetene. Det benyttes blant annet av brannvesenet og er forskjellig fra leilighetsnummeret som er det mest brukte interne nummeret på leilighetene. Under følger en forklaring av de tre numrene.

Leilighetsnummer

Dette er et internt nummer i sameiet. Det ble opprettet i prospektet når leilighetene ble solgt første gang, det benyttes i Viscenario – systemet med dokumentasjonen til hver enkelt leilighet, og det står på bodene i underetasjen. Dette er det mest kjente og brukte nummeret når det internt i sameiet refereres til en leilighet.

Leilighetsnummeret starter med A, B eller C. Dette viser til de tre blokkene i sameiet. A-blokka har fasaden mot Grønvoll torg, B-blokka grenser også delvis mot torget, mens C-blokka grenser mot B-blokka i retning sentrum.

De to første numrene etter bokstaven viser etasje. De to siste er en horisontal nummerering gjennom hele blokka, uavhengig av hvilken oppgang man er tilknyttet.

Bruksenhetsnummer/bolignummer

Dette er nummeret som står på eller ved døren inn til din leilighet. Bruksenhetsnummeret, også kalt bolignummer, er en del av den offisielle adressen for din leilighet. Sammen med gatenavn og gatenummer gir bruksenhetsnummeret den unike adressen til leiligheten din.

Alle skal oppgi bruksenhetsnummeret/bolignummeret som en del av flyttemeldingen til Skatteetaten.

Bruksenhetsnummeret brukes bl.a. av ambulanse, politi og brannvesen for å finne raskt frem til din leilighet i en nødsituasjon. Det er derfor viktig at du ikke endrer dette nummeret på døren. Offentlige myndigheter spør også innimellom etter dette nummeret.

Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Alle leilighetene i vårt sameie ligger i hovedetasjer og starter derfor med H. Sammen med bokstaven forteller de to første tallene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje.

De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen i din oppgang. For å forstå hvorfor man har fått sitt bruksenhetsnummer må en tenke seg at en står utenfor bygningen, ser mot ytterdøren og teller leilighetene fra venstre mot høyre (i gjeldende etasje). Man starter da med første leilighet til venstre for hovedinngangen og går med klokken til man kommer til gjeldende leilighet. Merk at Oslo og Bærum har et annet system på bruksenhetsnummereringen enn resten av landet.

Bruksenhets-nummereringen er altså avgrenset til hver oppgang. Den regnes ikke på tvers av hele blokka slik som leilighetsnummeret over og har også ulikt startpunkt. Derfor er nummereringen forskjellig.

Seksjonsnummer

Alle leiligheter i sameiet har også et seksjonsnummer. Det forteller hvilken del av sameiet som sameierne/leilighetseierne eier. I Grenselunden eierseksjonssameie er det 150 seksjoner nummerert fra 1 til 150. Nummereringen løper i hovedsak nedenfra og opp i en oppgang før den fortsetter i neste oppgang osv.

Seksjonsnummeret står på det tinglyste skjøtet til den enkelte eier og på lånepapirene til banken dersom man har lånt med pant i seksjonen/leiligheten.

Begrepsbruk i sameiet

Styret mener det inntil videre er enklest både for eierne og styret å fortsette å bruke de gamle leilighetsnummerne når vi kommuniserer internt i sameiet. Er du ny eier eller leieboer og usikker på leilighetsnummeret, se nummeret på boden din i underetasjen.

Husk imidlertid at den offisielle adressen til din leilighet er Grønvoll allé + (gatenr) + bruksenhetsnr/bolignr. Er du usikker kan du kikke på merkingen på/ved døren din. Denne må du bruke til offentlige myndigheter når de spør etter bruksenhetsnummer eller bolignummer.

Seksjonsnummeret trenger eierne kun innimellom, oftest ved banklån eller salg av leiligheten. Se da etter seksjonsnummeret på skjøtet ditt, som dokumenterer at du er eier av leiligheten (seksjonen).

 

Styret