Oppslagstavle for Grenselunden Eierseksjonssameie

 • Siste nytt fra styret.

  Publisert 15. okt. 2021

  Økte strømpriser.

  Strømprisene har steget kraftig og svinger svært mye denne høsten. Vi har alle egne målere hos oss og varmtvann og varme betales av den enkelte a-konto hver måned, det vil si i forkant av når sameiet får en felles regning på forbruket. Beløpet som innbetales er et anslag på det styret tror vil være nærmest mulig den aktuelle kostanden og dette blir avregnet 2 ganger i året.

  Nærmere forklart er A-konto er en form for forhåndsbetaling hvor endelig beløp som skal betales ennå ikke er kjent. Når avregning blir gjort mot faktisk forbruk som leses av målere vil man enten få refundert det en har betalt for mye, eller få en tilleggsregning på det du har betalt for lite.

  For å sikre at sameiet har nok midler til å betale de økte energikostnadene og for å hindre en baksmell for den enkelte har styret besluttet å øke akontobeløpet med 650kr p.r. måned i snitt. Økningen skjer i henhold til eierbrøken så en større leilighet vil får en større økning enn en mindre leilighet.

  Husk at du betaler kun for ditt eget forbruk og sparer du på varme og vann vil det redusere til totale kostnad ved avregningen.

  Økningen vil ter i kraft ved utsendelse av faktura for felleskostnader for november.

  Les gjerne tidligere informasjon om energimålesystemet her:

  https://grenselunden.lettstyrt.no/info_pages/4388

  Telia

  Installasjonen av ny fiber og bytte av leverandør nærmer seg slutten. Det var dessverre en del tekniske utfordringer samt at Telia hadde generelle driftsproblemer i perioden. Dette førte til at overgangen ikke ble så problemfri som ønsket. For de som var lenge uten nett og måtte bruke mye mobildata oppfordres til å ta kontakt med Telia direkte for å be om kompensasjon. Dette gjøres i så fall som privatperson. Styret er i forhandlinger med Telia for en generell kompensasjon.

  I kampens hete rakk vi og forretningsfører ikke å endre fakturaen for felleskostnader som ble sendt ut for oktober og det ble derfor fakturert 30,- for mye. Dette vil bli kreditert på faktura for november.

  Næringslokalet i GA18

  Eier av næringslokalet har på nytt søkt om midlertidig dispensasjon for bruk av lokalet med det formål å kunne leie lokalet ut til undervisningsformål knyttet til F21. Eier har tidligere søkt om dette og styret vedtok da at de ikke så at en slik endring vil være til fordel for beboere i sameiet. Det samme gjelder nå og styret på vegne av sameiet har sendt inn sine bemerkninger til Plan- og bygningsetaten.

  Denne saken har gått litt «varm» på vår Facebook gruppe og styret vil oppfordre til å holde en saklig tone og at det må være lov ytre ulike synspunkter uten å bli sablet ned.

  Styret ber også om forståelse for at styret ikke kan bruke gruppen som et forum for internt styrearbeid og at det kan finnes gode grunner til at styret ikke alltid velger å dele alt av prosesser på en relativt åpen gruppe.

  Svalgangsbelysning

  Dette prosjektet ruller videre og vi er nå i en prosess hvor vi innhenter tilbud fra ulike leverandører. Som tidligere varslet vil årsmøtets vedtak om innkalling av midler skje på faktura for november.

  Kontakt Styret

  Vi minner om at kontakt med styret skjer via våre hjemmesider på grenselunden-sameie.no

  Det er flere som fremdeles bruker epostadressen grenselunden@styrerommet.net Denne adressen avvikles og meldinger sendt hit vil ikke bli behandlet.

  Mvh

  Styret

   

 • Løypemelding fiberinstallasjon

  Publisert 30. sep. 2021

  Ny switch

  Da skal de aller fleste ha fått ny fiber på plass og det er kun enkelte som ikke har vært hjemme på sin installasjonsdag som nå ikke har fått ny løsning på plass.

  Det ble en liten utfordring for de som har kablede nettverkspunkter i leilighetene og Tessta trekker ny kabel slik at dette skal kunne fungere som før. Dette blir gjort i dag og de nærmeste dagene fremover. For de som har mer enn ett ekstra punkt vil være avhengig av en egen switch, altså en liten boks til i skapet for å koble de ulike punktene sammen.

  Denne switchen vil Tessta levere når de kommer å trekker den siste kabelen. For de de allerede har vært hos på runde to vil de komme igjen og montere denne.

  Dette gjelder altså kun de som har mer enn et ekstra punkt i sin leilighet.

  Feil på nett

  Det er dessverre ikke til å unngå at det blir noen humper i veien når det legges opp til nytt nett hos så mange samtidig. Styret har fått med seg at det er noe misnøye med installasjonen via Facebook-gruppen, men det er vanskelig for oss å avgjøre omfanget av problemene.

  Vi har derfor laget et meldeskjema slik at styret kan få et overblikk over omfang og ha et bedre grunnlag for eventuelle reklamasjoner.

  https://forms.office.com/r/64hGS5qqnt

  NB dette erstatter ikke Telia sin supporttjeneste og Telia skal fremdeles kontaktes ved eventuelle feil eller spørsmål

 • Løypemelding fiberinstallasjon

  Publisert 23. sep. 2021

  Telia er godt i gang med installasjonen og foreløpige tilbakemeldinger viser god hastighet på det nye nettet.

  Ikke alt har gått etter planen for enkelte og styret vil gjerne informerer om det vi vet rundt installasjonen. Det er Telia med deres installatør Tessta som står for planlegging og installasjon av fiber, moden og trådløs ruter. Disse har også ansvaret for informasjonen som sendes til den enkelte seksjonseier og det er også disse som henger opp lapper på døren når det nærmer seg installasjon.

  Informasjonen styret har kommet med må anses som tilleggsinformasjon samt å få ut informasjon litt raskere en det Telia har mulighet til. Vi har sett på facebookgruppen at det er enkelte som ikke har mottatt noen informasjon fra Telia p.r. epost.

  Styret har oversendt kontaktinformasjon vi har registrert i våre systemer og har du ikke mottatt melding bør styret kontaktes for å se om det er feil i listene. Merk at det er kun seksjonseiere som varsles. Seksjonseier må selv varsler eventuell leietaker. Har det nettopp vært et eierskifte kan også dette være en grunn til at melding ikke er mottatt.

  Ved kjøp av leilighetene var det mulig å velge ekstra nettverkspunkter til andre rom i leiligheten. Nå som modem er flyttet, skaper dette en utfordring. I følge avtalen med Telia skulle det trekkes en nettverkskabel fra ruter i stuen tilbake til sikringsskap for de leiligheter som har dette tilvalget. Her har det skjedd en glipp mellom Telia og Tessta slik at denne kabelen ikke ble installert. Dette vil bli gjort når alle leiligheter er flyttet over til nytt nett.

  Styret har ikke en oversikt over hvem som har disse tilvalgene og vi ber de av dere som har ekstra nettverkspunkt i leiligheten fylle ut skjema på følgende lenke: https://forms.office.com/r/8eGRS71nrv

  Så håper vi alle får en positiv opplevelse av det nye nettet og tjenestene.

  Mvh Styret

 • Installasjon - Nytt bredbånd

  Publisert 18. sep. 2021

  Det nærmer seg installasjon av fiber til hver enkelt leilighet. Som tidligere nevnt er det viktig å følge med på informasjon som kommer fra styret, men også fra installatør. Det skal nå være hengt opp lapper på de leiligheter hvor arbeidet starter og det blir fortløpende hengt opp lapper med tidspunkt for når din leilighet skal jobbes i. Det er viktig at det er noe hjemme i dette tidsrommet slik at utstyr og kabel kan komme på plass.

  Vedlagt følger installasjonsplan for alle leiligheter. Mer at det er en endring fra forrige plan. De som skulle vært installert fredag 24.09 er flyttet til mandag 27.09.

 • Ny bredbånsdleverandør.

  Publisert 07. sep. 2021

  Telia ble på årsmøtet valgt til ny leverandør av bredbånd og innholdstjenester hos oss. I den forbindelse skal det legges ny fiberkabel til alle seksjoner og det er en del utstyr som skal byttes.

  Det er tre ulike selskaper som er involvert i dette skifte:

  Telenor - Har stått for den opprinnelige leveransen av bredbånd og som har sitt utstyr som modem etc. i din leilighet.

  Telia - Står for den nye leveransen og vil levere modem og annet utstyr i din leilighet.

  Tessta – Er de som legger ny fiberkabel inn i din leilighet og installere utstyret.

  Hvordan trenger du som seksjonseier å forholde deg til disse leverandørene?

  Alle leverandører vil kontakte deg direkte med informasjon. Dette er det viktig å følge godt med på slik at installasjonen kan gjøres så effektiv som mulig og at du slipper unna med minimal nedetid på nett og innholdstjenester.

  Telenor har sendt, eller vil sende deg en returlapp for returnering av T-WE-dekoder, wifi-router og fibermodem. Behold utstyret til ny løsning er på plass, men det er viktig at til slutt blir returnert for å unngå ekstra fakturering fra Telenor.

  Telia vil sende deg en SMS hvor de sier i fra om når de vil levere det nye utstyret til deg. Ta vare på dette frem til installasjonsdag.

  Tessta vil henge lapper på dørene når de kommer for å koble opp ditt utstyr. Dette gjøres i perioden 20. til 24. september. Her er det viktig å passe på. Dagen din leilighet blir koblet på det nye fibernettet, vil det gamle slutte å fungere. Er du ikke hjemme denne dagen vil du være uten nettforbindelse frem til Tessta får tilgang til din leilighet. Se vedlegget for oversikt når din leilighet står for tur.

 • Siste nytt fra Grenselunden

  Publisert 06. sep. 2021

  Styret i Grenselunden avholdt styremøte den 31. august 2021.

  Fremover vil vi komme med en oppdatering i etterkant av hvert møte, slik at beboerne kan holde seg oppdatert på de viktigste sakene styret jobber med.

  Saker som ble diskutert:

  Ny leverandør bredbånd

  Installasjon av ny bredbåndsløsning fra Telia vil skje fra og med mandag 20. september til og med fredag den 24. september. Styret kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil bli praktisk gjennomført.

  Ny beplantning

  Flere av plantene i sameiet, både på bakkeplan og takterrassene har dessverre dødd. Styret skal i møte med sameiets landskapsarkitektfirma slik at sameiets uteområder kan bli enda triveligere.

  Grenselunden går imot planlagt utbygging av Fyrstikktorget

  Styret i Grenselunden eierseksjonssameie har sendt inn en egen høringsuttalelse om det planlagte byggeprosjektet på Fyrstikktorget. Vi er positive til en utvikling av Fyrstikktorgets servicetilbud, men reagerer særlig sterkt på kotehøydene som er presentert i begge planforslagene. I likhet med Plan og Bygningsetaten kan ikke styret i Grenselunden anbefale høydene som foreslås i planforslaget.

  Forbedret svalgangsbelysning

  Det er, slik det også ble informert om på Årsmøtet, behov for å skifte ut flere av lysene på svalgangene, da dette oppleves plagsomt for flere leiligheter. Styret arbeider med å finne en best mulig løsning som også er økonomisk forsvarlig. Iht. fullmakt gitt til styret på årsmøtet, vil det bli innhentet 150.000,- fra seksjonseierne i 2021 og 150.000,- i 2022, slik at en god løsning kan komme på plass så fort som mulig. Første kapitalinnhenting vil skje via faktura for fellesutgiftene som blir sendt ut 1. november.

  Saker til garasjesameiet

  Det refereres til garasjesameiets styreportal https://grenselundengarasje.lettstyrt.no/ for saker og praktisk informasjon som gjelder for garasjesameiet. Der kan også kontakt-modulen brukes for å komme i kontakt med styret i garasjesameiet.

  Kontakt med styret
  Ønsker du kontakt med styret må kontaktskjema på nettsiden https://grenselunden-sameie.no/ benyttes. Tidligere epostadresse grenselunden@styrerommet.no legges ned og vil ikke kunne motta meldinger på denne adressen.

 • Varsel om gravearbeid

  Publisert 05. aug. 2021

  Det skal legges nye rør for fjernvarme i vårt området og i den forbindelse vil det bli noe gravearbeid i vårt området. Dette vil ikke føre til hinder i fremkommelighet eller påvirke vår tilførsel av varme og varmtvann.

  Arbeid er startet og vil etter planen nå vårt område mot slutten av uke 32.

  Se vedlagte tegning for mer informasjon.

  Mvh

  Styret

 • Papirfaktura forsinket

  Publisert 09. jul. 2021

  Som tidligere meldt byttet vi forretningsfører 01.07.21 og første faktura vil komme på papir. Dessverre ble det noe forsinkelse hos bankforbindelsen når ny konto for innbetaling skulle opprettes og dermed ble også utsendelse av faktura forsinket.

  Faktura er nå sendt og vil komme i posten om kort tid. Opprinnelig forfallsdato den 15.07.21 står fremdeles på faktura, men ny frist vil i praksis være 31.07.21.

  Mvh

  Styreleder

 • Informasjon om faktura og ny styreportal i forbindelse med bytte av forretningsfører

  Publisert 01. jul. 2021

  Solibo tar over som forretningsfører for både Grenselunden Eierseksjonssameie og Garasjesameie fra 1. juli. Nedenfor følger mer informasjon angående faktura.

   

  Dere vil ikke merke stor forskjell i det daglige, men det er viktig å følge med på første faktura for felleskostnader. Det er Innbetalingstjenester.no som sender ut fakturaer på vegne av Solibo. Felleskostnader skal betales til et nytt kontonummer, og med KID. Dersom du også har fått faktura fra tidligere regnskapsfører for samme periode, kan du se bort i fra denne. Har du allerede betalt til gammel konto trenger du ikke foreta deg noe, Solibo vil fange opp dette.

   

  Siden dette er en faktura fra en ny avsender, vil første faktura komme i papirutgave p.r. post. Her vil det ikke være noe gebyr og fakturaen inneholder informasjon om hvordan man går frem for å få faktura som e-faktura slik at neste faktura kommer rett i nettbanken om man ønsker det. Du kan også velge å fortsette med faktura pr. post, men da vil det komme et papirgebyr på 69kr fra andre faktura. Faktura sendes ut den første, hver måned, og har forfall 15 dager senere.

  Om dere er noen spørsmål rundt overgang eller faktura, gå til: https://www.innbetalingstjenester.no/

  Styret vil samtidig bytte til en felles side for styreportal og hjemmeside (her du er nå).

  Denne vil erstatte både Vibbo og nettsiden og vi vil fra og med juli videresende de som prøver å gå til domenet http://grenselunden-sameie.no/ til den nye styreportalen. For å logge inn i den nye styreportalen trykker dere på "Logg Inn" øverst i høyre hjørne og deretter på "Ny bruker". Skriv inn e-posten som er koblet mot din seksjon/parkeringsplass og du vil få tilsendt passordet på e-post. Hvis dette ikke fungerer ber vi deg om å bruke kontaktmodulen (trykk på ikonet Kontakt) nederst på nettsiden for å sende melding til styret og vi vil ordne tilgang for deg.

  Mvh

  Styret